Mgr. Lucia Ďurišová

FTVŠ UK - Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Mgr. Lucia Ďurišová

Mgr. Lucia Ďurišová

Tréner

Momentálne študujem na Inštitúte fyziológie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, kde nadobúdam poznatky v oblasti fyzioterapie.

 

Špecializácia: odbúranie svalovej nerovnováhy

  •       vedenie skupinových cvičení „zdravý chrbát“
  •       reahabilitácia pacientov s problémami oporno – pohybového aparátu
  •       pracujem s konceptom ACT (akrálna koaktivačná terapia)

 

Záľuby: joga, pilates, core, rehabilitácia